Els principals components de la vida

Els elements més comuns en les cèl·lules són el nitrogen (59%), l’oxigen (24%), el carboni (11%), 
el nitrogen (4%) i altres de menor importància com el fòsfor i el sofre. Les principals molècules que 
formen els éssers vius estan compostes per els anteriors elements. 
Aquestes poden dividir-se en: inorgàniques (aigua, sals minerals i alguns gasos) i 
orgàniques (hidrats de carboni, lípids, proteïnes i àcids nucleics). 
Les estructures de les molècules orgàniques són la conseqüència directa de les seves interaccions
 amb les molècules d'aigua (H,O).
Hidrats de Carboni: Els carbohidrats són components essencials dels organismes vius i són,
 de fet, la classe més abundant de les molècules biològiques, a més constitueixen les principals
 molècules de reserva energètica que es troben en gairebé tots els éssers vius. Estan formats per C, O i H.
Lípids: Es tracta d'un grup de substàncies que tenen en comú el no ser solubles en aigua
Estan formats per: C, O i H.
Proteïnes:Són les substàncies que componen les estructures cel·lulars i les eines que fan possible
 les reaccions químiques del metabolisme cel·lular. Estan formades per C, O, H, N i S.
Àcids nucleics:Una característica essencial dels éssers vius és la seva capacitat per reproduir-se.
 Per a això cada individu ha de contenir una descripció completa de si mateix, que a més ha de ser
 capaç de transmetre als seus descendents. Estan formats per: C, O, N, H i P.

Comentarios

Entradas populares de este blog

La cirurgia plàstica a Brasil

La rinoplastia