Estructura de la Terra

ESTRUCTURA DE LA TERRA

L'estructura interna de la Terra, com la d'altres planetes terrestres (planetes que el seu volum està ocupat principalment de material rocós), està dividida en capes de densitat creixent. La Terra té una escorça externa de silicats solidificats, un mantell viscós, i un nucli amb altres dues capes, una externa sòlidament, molt més fluida que el mantell i una interna sòlida.


Escorça
Capa més superficial i també la més prima, entre 5 i 10 km als oceans i entre 25 i 70 km als continents.
Mantell
Compost bàsicament per oxigen, magnesi, silici i ferro. La temperatura del mantell és molt elevada, entre 1.000°C i 3.700°C.
Nucli extern
Capa líquida d'uns 2.266 quilòmetres d'ample composta de ferro i níquel, La temperatura del nucli extern varia entre 4.400°C-6.100°C
Nucli intern
La part més interna i calenta segons estudis sismològics, és una esfera principalment sòlida d'uns 1.216 quilòmetres de radi.


L'atmosfera terrestre és la capa fina de gasos que envolten el planeta terra i que es manté retinguda gràcies a la força de la gravetat de la Terra. L'atmosfera protegeix la vida a la Terra mitjançant l'absorció de la radiació ultraviolada provinent del Sol (gràcies a la capa d'ozó), escalfant la superfície per retenció de calor (efecte hivernacle), i reduint les diferències entre les temperatures extremes del dia i la nit. Els corrents d'aire permeten la distribució de la calor per tota la superfície del planeta, evitant que les nits siguin gèlides o que els dies siguin extremadament calents.


Exosfera
S’estén fins als 8.000 km. Correspon a la part de l’atmosfera que es fusiona amb l’espai.

Termosfera
Capa on la temperatura creix constantment amb l’alçada fins arribar als 500 km on arriba a temperatures de fins 1500 ºC
Mesosfera
Es caracteritza per un augment de temperatura que arriba als 0ºC a uns 50 km
Estratosfera
És la capa situada entre els 10 i 40 km d’alçada. La temperatura roman pràcticament constant en un punt determinat. L’aire és pràcticament sec.
Troposfera
La Troposfera té uns 12 Km, és la capa inferior de l'atmosfera en contacte amb la superfície terrestre.


Podríem dir doncs que la Terra està dividida en 2 parts, l'estructura interna i l'estructura externa (atmosfera).

Comentarios

Entradas populares de este blog

La cirurgia plàstica a Brasil

La rinoplastia